پیچ و رولپلاک نما

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد

 در این مقاله موضوع پیچ و رولپلاک نما و چگونگی انجام عملیات بازسازی پیچ و رولپلاک مورد بررسی قرار میگیرد.

در برخی از ساختمان ها بابالارفتن عمر ساختمان بعضی از سنگ ها شروع به ریزش میکنند و این ریزش ممکن است از یک قسمت شروع شده و بدلیل در کنار هم بودن سنگ ها،مابقی سنگ های نما نیز شروع به ریزش کنند و همچنین دربرخی از نمای ساختمان ها بدلیل کم بودن عرض برخی از سنگ ها و هم چنین طول بیش ازاندازه سنگ ها ،سنگ های نما استقامت خوبی برروی ملات پشت خود نداشته و شروع به ریزش میکنند.

چگونه از ریزش سنگ های ساختمانی جلوگیری کنیم ؟

 

به منظور جلوگیری از ریزش سنگ های شل شده در نمای ساختمان ها و هم چنین نصب سنگ های ریخته شده که به دلیل مناسب نبودن وکم بودن مواد و یا ملات استفاده شده در پشت سنگ هاو هم چنین سرد و گرم شدن و نفوذ آب به پشت سنگ هاو در مواردی عوامل غیر مترقبه از قبیل زلزله و بادهای شدید که باعث ریزش سنگ ها میشود میبایست عملیات پیچ ورول پلاک و نصب سنگ انجام پذیرد تا استقامت لازم و کافی راپیدا کرده وباعث جلوگیری از ریزش سنگ گردد. عملیات پیچ ورولپلاک نما بوسیله ی طناب صنعتی یکی از روش های متداول ،سریع،ایمن و با کمترین تخریب میباشد که بوسیله ی دستگاه های مخصوص این کار به انجام میرسدکه نوع دستگاه مناسب سوراخ کاری بسته به نوع سنگ ها و اندازه ی آنها توسط کارشناس مربوط تعیین میگردد.

عملیات پیج و رولپلاک به چه شکل انجام می شود؟

 

طریقه ی عملیات پیچ رولپلاک نما: در عملیات پیچ و رول پلاک نما تعداد پیچ هایی که استفاده میشود بسته به وزن واندازه ی سنگ و میزان مقاومت سنگ و در بعضی موارد بر اساس درخواست کارفرما میتواند متغیر باشد. در عملیات پیچ و رولپلاک نما ابتدا کل نمای مورد نظر را پیچ و رولپلاک کرده سپس قسمت هایی که سنگ آن ریزش کرده را پاکسازی و زیرسازی میکنیم وبا اعمال چسب مخصوص و پیچ و رولپلاک، سنگ مورد نظر را در جای خود گذاشته ومستحکم میکنیم ودر مرحله ی آخر روی پیچ ها را بوسیله ی بتونه ی هم رنگ سنگ ویا رنگ

ی آخر روی پیچ ها را بوسیله ی بتونه ی هم رنگ سنگ ویا رنگ برای زیبایی بیشتر میپوشانیم.

عوامل تاثیر گذار در قیمت پیچ ورولپلاک نما به چه شکل محاسبه می شود؟

 ۱.جنس سنگ ها ۲.متراژ نصب سنگ ریخته شده ۳.قاب پنجره ها که به دلیل عرض کم سنگ ها دارای محدودیت اجرا میباشد. ۴.بسته به در خواست کار فرما استفاده بیشتر از پیچ و رولپلاک و موارد خاص

پست های پیشنهاد شده